Kwas
siarkowy akumulatorowy

Kwas

siarkowy akumulatorowy

Czystość naszego kwasu siarkowego umożliwia wyrób kwasu akumulatorowego, stosowanego jako elektrolit.

Parametry jakościowe akumulatorowego:

  1. stężenie H2SO4 min. 92%
  2. postać – ciecz bezbarwna, przezroczysta
  3. pozostałość po prażeniu max. 0,002%
  4. zawartość związku żelaza w przeliczaniu na Fe max. 0,002% 
  5. zawartość związku arsenu w przeliczaniu na As max. 0,03ppm
  6. zawartość chlorków w przeliczaniu na Cl max. 0,0002%
  7. zawartość substancji redukujących w przeliczaniu na SO2 max. 0,0015%
  8. zawiesiny brak
  9. zawartość rtęci max. 0,0005ppm.

Norma jakościowa – zgodny z normą PN69/C – 84058.

steel pipelines and cables in a plant