Nieruchomości

Nieruchomości

Do wydzierżawienia

  1. Działka przy ul. Chemików w Gdańsku

– adres: teren przylegający do ul. Chemików w Gdańsku

– pow. 1550 m2

– opis: części działki inwestycyjno – użytkowej nr ewid. 6/4 o pow. ok. 1550 m2 przy ul. Chemików w Gdańsku w bliskim sąsiedztwie Tunelu pod Martwą Wisłą, ul. Sucharskiego i ul. Ku Ujściu.

  1. Działka przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku

– adres: ul. Ku Ujściu 45 w Gdańsku

– pow. 82. 286 m2

– opis: część nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Ku Ujściu oznaczonej numerem 78 w obrębie ewidencyjnym 83. Działka ma funkcję przemysłowo – portową. Jest możliwość podziału nieruchomości do wydzierżawienia.

3. Działka przy ul. Kujawskiej w Gdańsku

        – adres: ul. Kujawska 7 w Gdańsku
 

– pow. 1 737 m2

– opis: Działka użytkowa  nr ewid. 17/2 o pow. 1 737 m2, przy ul. Kujawskiej 7 w Gdańsku w bliskim sąsiedztwie tunelu pod Martwą Wisłą, ul. Sucharskiego i ul. Ku Ujściu. Działka jest płaska ogrodzona i nieutwardzona.

4. Działka przy ul. Kujawskiej w Gdańsku

         – adres: Gdańsk przy ul. Kujawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Nabrzeża Przemysłowego,

         – pow: 5 800 m2,

         – opis: Plac magazynowo – składowy na części działki nr 12, o pow. 5.800 m2, zlokalizowana jest w Gdańsku, przy ul. Kujawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Nabrzeża Przemysłowego i niedużej odległości od ul. Ku Ujściu. Plac jest utwardzony masą betonową. Jego teren jest płaski, ogrodzony, monitorowany oraz oświetlony.

5. Pomieszczenie warsztatowe i magazynowe

         – adres: ul. Kujawska 2 w Gdańsku

         – pow. ok 236,2 m2

        – opis: część warsztatowa i magazynowa znajdująca się w budynku przy Kujawskiej 2 w bliskim sąsiedztwie Tunelu pod Martwą Wisłą, ul. Sucharskiego i ul. Ku Ujściu