Real estate

Real estate

For lease

  1. The plot at ul. Chemists in Gdansk

- address: area adjacent to ul. Chemists in Gdansk

- area 1550 m2

- description: part of the investment plot - usable No. 6/2 with the area around 1550 m2 at ul. Chemików in Gdańsk in close proximity to the Tunnel under the Dead Vistula, ul. Sucharskiego and ul. Towards the mouth.

  1. The plot at ul. Towards the Ujście in Gdańsk

- address: ul. Towards Ujście 45 in Gdańsk

- area 4.2736 ha

- description: part of the land property located in Gdańsk at ul. Ku Ujście, marked with number 78, area 83. The plot has an industrial and port function. It is possible to divide the property for rent.

  3. Parking spaces for lorries

      - address: Transport Base at ul. Kujawska in Gdansk

      - number of seats: 6

      – opis: Miejsca parkingowe dla TIR-ów w bliskim sąsiedztwie Tunelu pod Martwą Wisłą, ul. Sucharskiego, ul. Ku Ujściu i ul. Kujawskiej. Teren, na którym mieści się parking jest utwardzony, ogrodzony, oświetlony, monitorowany i całodobowo strzeżony.

4. Działka przy ul. Kujawskiej w Gdańsku

        – adres: ul. Kujawska 7 w Gdańsku
 

– pow. 1 737 m2

– opis: Działka użytkowa  nr ewid. 17/2 o pow. 1 737 m2, przy ul. Kujawskiej 7 w Gdańsku w bliskim sąsiedztwie tunelu pod Martwą Wisłą, ul. Sucharskiego i ul. Ku Ujścu. Działka jest płaska ogrodzona i nieutwardzona.

5. Działka przy ul. Kujawskiej w Gdańsku

         – adres: Gdańsk przy ul. Kujawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Nabrzeża Przemysłowego,

         – pow: 5 800 m2,

         – opis: Plac magazynowo – składowy na części działki nr 12, o pow. 5.800 m2, zlokalizowana jest w Gdańsku, przy ul. Kujawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Nabrzeża Przemysłowego i niedużej odległości od ul. Ku Ujściu. Plac jest utwardzony masą betonową. Jego teren jest płaski, ogrodzony, monitorowany oraz oświetlony.

1. Office rooms

       - address: Kujawska 6 in Gdańsk

       - area 20.4 m2 and 12.1 m2.

      - description: office rooms in a two-story building at ul. Kujawska in close proximity to the Tunnel under the Dead Vistula, ul. Sucharskiego and ul. Towards the mouth. The rooms are located on the first floor of the building