"Phosphorus"
Informations about company

Basic data


Grupa Azoty "Fosfory" Sp. z o. o

ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk
REGON: 190572447
NIP: 583-000-16-75
Share capital PLN 59 003 400.00

The company belongs to the Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA capital group with its registered office
in Puławy.

Register of companies:
District Court in Gdańsk
VII Commercial Department
register number: KRS 0000033530

Marian Rybak
Chairman of the Supervisory Board
Monika Kruszewska-WaszkiewiczMember of the Supervisory Board
Anna Bożena Gol
Member of the Supervisory Board
Mirosław Turzyński
 Chairman of the Board
  
Joanna Kędzior
Proxy
Arkadiusz Leszczyński
Proxy