"Phosphorus"
Informations about company

Basic data

Grupa Azoty "Fosfory" Sp. z o. o


ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk
REGON: 190572447
NIP: 583-000-16-75
Share capital PLN 59 003 400.00

Register of companies:
District Court in Gdańsk
VII Commercial Department
register number: KRS 0000033530

 Piotr Zawistowski
Chairman 
 Grzegorz Smoliński  Member 
 Roman Wcisło
 Member 
 Wojciech Dawidziuk
 Chairman of the Board
 Renata Barbara Tyszer
Vice President of the Management Board
Joanna Kędzior
Proxy
Rafał Mnich
Proxy