"Fosfory"
Informacje o firmie

Podstawowe dane

Grupa Azoty „Fosfory” Sp. z o.o.


ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk
REGON: 190572447
NIP:583-000-16-75
Kapitał zakładowy 59 003 400,00 zł

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
numer rejestru: KRS 0000033530

 Piotr Zawistowski
Przewodniczący 
 Roman Wcisło  Wiceprzewodniczący
 Grzegorz Smoliński 
 Sekretarz
 Wojciech Dawidziuk
 Prezes Zarządu
 Renata Barbara Tyszer
Wiceprezes Zarządu Spółki
Joanna Kędzior
Prokurent
Rafał Mnich
Prokurent