"Fosfory"
Informacje o firmie

Podstawowe dane


Grupa Azoty „Fosfory” Sp. z o.o.

ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk
REGON: 190572447
NIP:583-000-16-75
Kapitał zakładowy 59 003 400,00 zł

Spółka należy do grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą
w Puławach.

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
numer rejestru: KRS 0000033530

Marian Rybak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Kruszewska-WaszkiewiczCzłonek Rady Nadzorczej
Anna Bożena Gol
Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Turzyński
 Prezes Zarządu
  
Joanna Kędzior
Prokurent
Rafał Mnich
Prokurent