Fosfory
Informacje o firmie

Podstawowe dane

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o.


ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk
REGON: 190572447
NIP:583-000-16-75
Kapitał zakładowy 59 003 400,00 zł

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
numer rejestru: KRS 0000033530

 Piotr Zawistowski Przewodniczący RN
 Włodzimierz Sroka  Członek RN
 Paweł Janka  Członek RN
 Wojciech Dawidziuk
 Prezes Zarządu
 Karol Żyłko
Wiceprezes Zarządu
Żaneta SokołowskaProkurent, Główny Księgowy
Jacek CieślikProkurent, Z-ca Dyrektora Technicznego