praca w Grupie Azoty "Fosfory" Sp. z o.o.

Dlaczego fosfory?

Stawiamy przede wszystkim na ludzi z potencjałem. Współpraca z najlepszymi specjalistami, bogaty program szkoleń oraz możliwość pracy nad różnorodnymi, innowacyjnymi projektami pozwolą Ci na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń.

O naszej kadrze

Praca w naszej firmie oznacza dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i technologii. Koncentrujemy się głównie na tym, by pomóc każdemu pracownikowi wydobyć z siebie to, co najwartościowsze, pobudzamy motywację do twórczej pracy i ciągłego rozwijania swoich umiejętności.

Chcemy i umiemy dzielić się naszymi doświadczeniami, liczymy również na możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń naszych nowych pracowników. Dlatego jednym z naszych głównych celów jest poszukiwanie i zatrudnianie najlepszych kandydatów oraz absolwentów uczelni a następnie zapewnienie im optymalnych możliwości kariery zawodowej. W firmie funkcjonuje system premiowania dostosowany do poziomu odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania.

W Naszej Spółce łączymy talenty ludzi z najnowszą technologią. Naszą firmę tworzy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, o unikalnym potencjale twórczym i pasji do podejmowania nowych wyzwań. U naszych pracowników wysoko cenimy aktywną i kreatywną postawę oraz doświadczenie w realizacji projektów. Kandydatom do pracy oferujemy możliwość czerpania ze zgromadzonej przez wiele lat działalności firmy wiedzy i doświadczeń, a także szansę na zdobycie wysokich kwalifikacji w organizacji zatrudniającej 300 pracowników. Spółka dysponuje także rozległą bazą laboratoryjną wyposażoną w często unikalne stanowiska i urządzenia.

W Naszej Spółce z powodzeniem funkcjonuje procedura „Zarządzanie Kadrami”, stanowiąca element systemu zarządzania jakością. Procedura ta reguluje procesy z zakresu m.in. rekrutacji, zatrudnienia, a następnie wdrażania do pracy nowego pracownika, okresowej oceny, systemu szkoleń. Nie zapominamy także o rekrutacji wewnętrznej na określone stanowiska oraz związanej z nią „ścieżką kariery” dla wyróżniających się pracowników.

Dostrzegamy potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związaną z prowadzeniem szerokiej działalności produkcyjno-wdrożeniowej przez Spółkę, a także z obowiązywaniem nowych norm, przepisów, konwencji i dążeniem do realizacji zadań na najwyższym poziomie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia jest realizowane poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje poprzez udział m.in. w sympozjach, seminariach, konferencjach, kursach, warsztatach, wykładach, instruktażach i pokazach związanych z tematyką branży nawozowej i logistycznej.

Praca w Firmie Grupa Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. to wyzwanie zawodowe i osobisty rozwój. Rozpocznij lub kontynuuj u nas swoją karierę zawodową, która będzie dla Ciebie inspiracją i ciekawym doświadczeniem.

Pakiety świadczeń

Informacje

  • wysokie standardy wyposażenia stanowisk w narzędzia pracy takie jak: laptopy, telefony komórkowe, urządzenia raportowania mobilnego,
  • pokrywanie kosztów świadczeń w części lub całości pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  • możliwość nauki i doskonalenia języka angielskiego,
  • elastyczny („ruchomy”) czas rozpoczynania i kończenia pracy,
  • pakiet usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin w „Medicover”
  • finansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe do kwoty 250 zł,
  • grupowe ubezpieczenie pracownicze w PZU na dogodnych warunkach, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego i współubezpieczonych oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. „wczasy pod gruszą”, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie zajęć sportowych),
  • Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.