Zarządzanie zgodnością

 

Zarządzanie zgodnością 

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.
Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania systemu Zarządzania Zgodnością, proces wdrażania i przestrzegania tych zasad w Grupie Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. jest priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań, które całościowo składają się na system Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo miedzy innymi:

  • Kodeks antykorupcyjny,
  • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
  • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Spółki.

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. ustanawia system powiadamiania o nieprawidłowościach. Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

Pełnomocnika ds. Zarządzania Zgodnością

Mail: sygnalista@fosfory.pl

Tel: +48 669 600 635

lub na adres Spółki:

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. 

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.  gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.