wodorosiarczyn
sodu

wodorosiarczyn

sodu

Najwyższej jakości wodorosiarczyn sodu powstający podczas procesu dwustopniowej absorpcji alkalicznej gazu SO2 powstałego podczas produkcji kwasu siarkowego.

Wodorosiarczyn sodowy stosuje się do otrzymywania czystej celulozy, jak również do bielenia tkanin wełnianych, lnianych, jutowych oraz słomy.

steel pipelines and cables in a plant,Industrial zone.
  1. stężenie NaHSO3 36% –  40%
  2. gęstość w temp. 20°C: 1,30 – 1,40 g/dm3
  3. przeźroczysta ciecz, bezbarwna do żółtawej
  4. pH 10% roztworu wodnego: 2,5 – 5,5
  5. prężność pary: 40 hPa (25°C)
  6. żelazo- max 50mg/kg NaHSO3 w przeliczeniu na SO2
  7. selen- max 10mg/kg NaHSO3 w przeliczeniu na SO2
  8. arsen- max 3mg/kg
  9. ołow- max 5mg/kg
  10. rtęć- max 1 mg/kg

Norma jakościowa – zgodny z normą Zakładową GZNF.