Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż w związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wszystkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu e-mailowego: dpo@fosfory.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Pełnomocnik ds. Danych Osobowych
Grupa Azoty „Fosfory” Sp. z o.o.
ul. Kujawska 2
80-550 Gdańsk
dpo@fosfory.pl