Procedura przyjęcia w spółce fosfory

Dlaczego fosfory?

Obowiązującym standardem w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w Spółce jest wykorzystanie własnych zasobów ludzkich poprzez promowanie i awansowanie naszych pracowników. Jeżeli w wyniku rekrutacji wewnętrznej nie wyłonimy odpowiedniego kandydata, wówczas rozpoczynamy poszukiwania kandydatów na zewnątrz.

Rekrutacja

Poszukiwania kandydatów na rynku pracy prowadzimy różnymi kanałami informacyjnymi: korzystamy z własnej bazy danych, uczestniczymy w targach pracy, publikujemy ogłoszenia w prasie i w internecie (w tym na własnej stronie internetowej), ponadto współpracujemy z urzędami pracy i agencjami doradztwa personalnego.

W Dziale Organizacyjno-Personalnym ustalany jest profil kandydata, gdzie określamy kwalifikacje, umiejętności, cechy osobowościowe, niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Kolejnym etapem procedury rekrutacyjnej jest poszukiwanie kandydata na rynku pracy (poprzez wskazane powyżej kanały informacyjne). Kandydaci nadsyłają życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny. Dokumenty te są istotnym źródłem informacji o kandydacie do pracy, jego wykształceniu, kwalifikacjach oraz umiejętnościach. Pozytywna weryfikacja nadesłanej aplikacji skutkuje zaproszeniem do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z przedstawicielami Spółki.

Wdrażanie do pracy nowo przyjętego pracownika odbywa się od pierwszego dnia jego zatrudnienia i prowadzone jest w taki sposób, aby szybko i skutecznie mógł wykonywać zadania, które mu powierzono. Kierownik właściwej komórki organizacyjnej lub wyznaczony przez niego pracownik-opiekun pomaga nowemu pracownikowi wdrożyć się w swoje obowiązki określone w „Karcie opisu stanowiska pracy” i dodatkowo przekazuje mu niezbędną wiedzę, adekwatną do zajmowanego stanowiska.

polityka prywatności
dla kandydatów do pracy w spółce
grupa azoty "fosfory" sp. zo.o.

1.                 Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka (dalej „Polityka”) dotyczy danych osobowych kandydatów do pracy (dalej „Kandydaci” lub „Państwo”), zbieranych i wykorzystywanych przez Spółkę Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk, będącą administratorem danych osobowych (dalej: „Spółka”, „Administrator”) prowadzącym postępowanie rekrutacyjne.

W niniejszej Polityce informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych  związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych, poprzez adres e-mail: dpo@fosfory.pl lub korespondencyjnie: Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych, Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk.

2.                  Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

2.1                 Dane Kandydatów

2.1.1                          Obowiązkowe dane Kandydatów

Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 §1 Kodeksu pracy, takie jak: