Zarządzanie jakością

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania jest stale utrzymywany i doskonalony, aby spełniać oczekiwania i wymagania naszych Klientów.

Zarządzanie jakością

Funkcjonujący  w Spółce zintegrowany system zarządzania, obejmuje system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 ( CERTYFIKAT ) oraz system zarządzania laboratorium, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Ochrony Środowiska Grupa Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – nr akredytacji AB 1261. Zakres oraz certyfikat akredytacji przedstawiamy w linku AKREDYTACJA-ZAKRESAKREDYTACJA-CERTYFIKAT.

Polityka energetyczna Grupa Azoty „Fosfory” Sp. z o.o.