Contact

Contact details of GZNF "Fosfory" Sp. z o. o

Address

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o. o

Ul. Kujawska 2
80-550 Gdańsk

phone

Tel: (+48 58) 343 82 71

Fax: (+48 58) 303 85 55 

Phosphorus group of puffs

The nitrogen group

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o. o
ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk
REGON: 190572447
NIP: 583-000-16-75
Share capital PLN 59 003 400.00

Register of companies:
District Court in Gdańsk
VII Commercial Department
register number: KRS 0000033530