Wybory pracownika roku 2015

W 2016 roku w Grupie Azoty „FOSFORY” Sp. z o. o. odbyła się druga edycja Plebiscytu „Pracownik Roku”. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, Kapituła Plebiscytu wyłoniła trzech laureatów spośród wszystkich nominowanych. Tegoroczną Kapitułę obok przedstawicieli każdego z pionów i organizacji związkowych, zasilił zwycięzca Plebiscytu „Pracownik Roku 2014”. Po raz kolejny Kapituła miała twardy orzech do zgryzienia. Rozmowy były burzliwe a cel został osiągnięty.

W dniu 10 czerwca 2016 roku, inaczej nazywanym w Spółce „Dniem Chemika”, Kapituła Plebiscytu „Pracownik Roku 2015” oraz Zarząd Grupy Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. podały do wiadomości, że:

tytuł „Pracownik Roku 2015” otrzymał Pan Sebastian Baranowski, pracownik Wydziału Mechanicznego.

Pan Sebastian Baranowski jest z nami ponad dziesięt lat a jego praca przynosi Spółce niezmiernie wysokie korzyści. Zdobyta wiedza zawodowa i doświadczenie stawiają go w tegorocznym Plebiscycie na piedestale. Pan Sebastian jest osobą, która chętnie uczy, daje wskazówki tym, którzy ich potrzebują, nie ograniczając się tylko do pracowników swojego wydziału. Tak samo działa. Świetna wiedza dotycząca specyfiki Spółki pozwala mu szeroko spojrzeć na rodzące się problemy, znajdując przyczyny i skutki, mające ogromny wpływ na działanie firmy. Dba o powierzone mu materiały i narzędzia, minimalizując przy tym potencjalne dodatkowe koszty. Troszczy się o przyszłość firmy, oferując swoją pełną dyspozycyjność.

Wyróżnienie w Plebiscycie za profesjonalizm, ogromne zaangażowanie, obowiązkowość oraz umiejętność i chęć niesienia pomocy współpracownikom, otrzymali:

Pani Małgorzata Klinkosz pracownik działu organizacyjno-personalnego oraz Pani Janina Grecka pracownik działu księgowości.

Wszystkie osoby nominowane do Plebiscytu „Pracownik Roku 2015” otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast dla zwycięzców zostały przekazane nagrody pieniężne w postaci czeków przez Przewodniczącego Kapituły i Zarządu Spółki w wysokości 3000 zł dla „Pracownika Roku 2015” i po 1000 zł dla osób wyróżnionych. Dodatkowo laureaci otrzymali specjalne pamiątkowe dyplomy.

Jeszcze raz gratulujemy!

Udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest