Wybory pracownika roku 2014

W tym roku po raz pierwszy w Grupie Azoty „Fosfory” odbył się Plebiscyt Pracownik Roku 2014. Regulamin przewidywał wyłonienie spośród nominowanych zwycięzcy i dwóch wyróżnionych, a dodatkowo nagrody pieniężne – 3000 zł (laureat) i 1000 zł (dla każdego z wyróżnionych). Trudne zadanie wyboru Pracownika Roku 2014, spośród nominowanych, przypadło Kapitule Plebiscytu, w skład której wchodzili przedstawiciele każdego z pionów oraz organizacji związkowych.

31 marca 2015 roku podczas spotkania wielkanocnego w siedzibie spółki Kapituła Plebiscytu „Pracownik Roku 2014” oraz Zarząd Grupy Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. ogłosił wyniki Plebiscytu:

PRACOWNIK ROKU 2014

Pracownikiem Roku 2014 został pracownik Wydziału Mechanicznego Pan Zbigniew Willer.

Pan Zbigniew Willer dał się poznać jako osoba wykonująca swoją pracę z niezwykłą starannością, dbając o rozwój tak teoretyczny jak i praktyczny całego zespołu. W sposób szczególny wyróżnia się w dzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami z podległymi mu pracownikami, a zwłaszcza z pracownikami nowoprzyjętymi, których wdraża i przygotowuje do pracy na stanowisku. Wyróżniająco angażuje się także w pomoc podczas awarii i przestojów, współpracując z kierownictwem. Posiadania wiedza, umiejętności, doświadczenie i komunikatywność są także powodem, dla którego Pan Zbigniew Willer zaangażowany jest w zespole opiniującym zagadnienia związane ze stanem maszyn i urządzeń oraz terminy ich użyteczności oraz konieczność i celowość napraw.

WYRÓŻNIENIA W PLEBISCYCIE PRACOWNIK ROKU 2014

Profesjonalizm, szczególne zaangażowanie i kreatywność w łączeniu pracy grupowej z działaniem na rzecz sukcesu spółki w 2014 roku stanowiły podstawę do przyznania dwóch wyróżnień.

Wyróżnienie w Plebiscycie otrzymali:

Pracownik Działu Usług Portowych Pan Łukasz Potrzuski

Pracownik Działu Laboratoriów Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska Pani Elżbieta Kwiecień.

Wszyscy nominowani otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy poza specjalnymi pamiątkowymi grawerami otrzymali nadto z rąk Przewodniczącego Kapituły i Zarządu Spółki czeki z nagrodami pieniężnymi.

Serdecznie gratulujemy!!!

Udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest