Terminal masowy towarów sypkich – Grudzień 2017 r.

W 2017 r. przekazano do użytkowania Magazyn Soli po przeprowadzonej modernizacji. W ramach modernizacji wymieniono posadzkę oraz wykonano nowe mury oporowe. Ponadto oddzielono część składową magazynu od części technologicznej poprzez zamontowanie przegrody wewnątrz magazynu. Ponadto w ramach prowadzonej gruntowej modernizacji wymieniono instalacje elektryczne i oświetleniowe.  

Udostępnij

Udostępnij na
Facebook
Udostępnij na
Twitter
Udostępnij na
Linkdin
Udostępnij na
Pinterest