Terminal masowy towarów sypkich – Grudzień 2017 r.

W 2017 r. przekazano do użytkowania Magazyn Soli po przeprowadzonej modernizacji. W ramach modernizacji wymieniono posadzkę oraz wykonano nowe mury oporowe. Ponadto oddzielono część składową magazynu od części technologicznej poprzez…

Czytaj dalej Terminal masowy towarów sypkich – Grudzień 2017 r.