Rejestracja substancji REACH

Spółka Grupa Azoty „Fosfory” potwierdza dokonanie rejestracji wstępnej oraz rejestracji właściwej zgodnie z rozporządzeniem REACH, wszystkich substancji wchodzących w skład produktów znajdujących się w ofercie Spółki zgodnie z poniższym wykazem:

Wykaz substancji zarejestrowanych:
SubstancjaNumer rejestracyjny
Kwas siarkowy (VI)01-2119458838-20-0059
Wodorosiarczyn sodu01-2119524563-42-0009
Superfosfat wzbogacony01-2119493057-33-0016
Superfosfat pojedynczy (składnik amofoski)01-2119488967-11-0016

Nawozy NPK, NP, agrafoski w rozumieniu rozporządzenia REACH są mieszaninami (preparatami). Rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH podlegają znajdujące się w mieszaninach składniki, dla których przeprowadziliśmy proces rejestracji wstępnej a w przyszłości planujemy dokonać rejestracji właściwej. Składniki preparatów, nieprodukowane przez Grupę Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. zostaną zarejestrowane przez dostawców substancji.

Wszystkie substancje znajdujące się w naszych produktach, wprowadzane są na rynki Unii Europejskiej w ilości powyżej 1000 ton w skali roku, co w konsekwencji obliguje do przeprowadzenia pełnej rejestracji do 30.11.2010 r.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest