OTWARCIE CENTRUM BADAWCZEGO BIONAWOZÓW

Grupa Azoty uruchamia Centrum Badawczo-Rozwojowe  Bionawozów w swoich gdańskich zakładach

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty kontynuuje realizację zielonych projektów w ramach segmentu Agro. W tym celu, w swoich gdańskich zakładach, czyli Grupie Azoty Fosfory uruchamia Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów.

Decyzja o otwarciu Centrum w Grupie Azoty Fosfory związana jest z bogatym doświadczeniem spółki w zakresie formuł nawozowych odpowiadających na potrzeby zrównoważonego rolnictwa. Tym samym – po uwzględnieniu posiadanych kompetencji i zaplecza technologicznego – Grupa Azoty Fosfory będzie pełnić rolę centrum kompetencyjnego Grupy Kapitałowej w obszarze bionawozów. 

Warto wskazać, że już od 2021 roku w gdańskich zakładach, na dedykowanej infrastrukturze produkowane są wieloskładnikowe nawozy z linii Fosfarm, powstające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Infrastruktura ta zostanie wykorzystana w kolejnych planowanych projektach badawczo-rozwojowych – tym razem związanych z bionawozami. Wśród tych projektów znajdują się m.in.: opracowanie technologii produkcji nawozów mineralno-organicznych, czy też opracowanie technologii produkcji nawozów z wykorzystaniem popiołów ze spalania biomasy. Planowana jest również budowa nowej instalacji pilotażowej przy wsparciu środków finansowych pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki „Ścieżka Smart” o zakładanym budżecie 6 000 000 zł.

Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych mamy świadomość tego, że Europejski Zielony Łada nakłada na polskich rolników bardzo ambitne cele w zakresie ochrony środowiska. Tym bardziej cieszy nas rozwój portfolio Grupy Azoty w kierunku zapewniającym rolnikom dostęp do nowoczesnych produktów spełniających najbardziej rygorystyczne normy środowiskowepowiedział Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nowoczesne rolnictwo staje obecnie przed wieloma wyzwaniami związanymi z Europejskim Zielonym Ładem. Od producentów nawozów wymagają one wykorzystania inteligentnych technologii przyjaznych środowisku. W Grupie Azoty dysponujemy zapleczem technologicznym oraz ponad 95 letnim doświadczeniem, które pozwala odpowiadać na wymagania zrównoważonego rolnictwa, przy jednoczesnym zabezpieczaniu celów produkcyjnych rolników. Nie mam wątpliwości, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów będzie wyznaczać trendy w zakresie efektywnych i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska formuł nawozowych – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 Decyzja o uruchomieniu Centrum Badawczo-Rozwojowego Bionawozów w Gdańsku to naturalny krok w rozwoju naszego portfolio w segmencie Agro. Linia Fosfarm wprowadzona na rynek przez Grupę Azoty Fosfory cieszy się coraz większym zaufaniem wśród naszych klientów, stąd decyzja o powierzeniu naszym gdańskim zakładom zadania rozwoju obszaru bionawozów w Grupie. Oczywiście przy wsparciu infrastruktury badawczej i doświadczenia ekspertów z całej Grupy Kapitałowej. Jako Grupa Kapitałowa możemy pochwalić się szeregiem projektów odpowiadających na potrzeby zrównoważonego rolnictwa, przykładem jest chociażby linia do produkcji kwasów humusowych pod nazwą Tohumus. Kolejne projekty przed namimówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 Uruchomione Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów w Gdańsku jako kolejne centrum kompetencyjne będzie ściśle współpracować z pozostałymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w Grupie Kapitałowej, w tym m.in. z CBR w Tarnowie. Współpraca ta będzie się opierała zarówno na udostępnianiu infrastruktury badawczej i testowej, jak również na wspólnej realizacji projektów nawozowych w Grupie, takich jak otrzymanie nawozu fosforowego dla rolnictwa ekologicznego.

W naszej działalności zawsze jako najważniejsze cele stawiamy sobie dbałość o: środowisko, wysokiej jakości wyroby oraz  energooszczędną produkcję. Zamykając obieg wody w zakładzie, wykorzystując do produkcji energii ciepło odpadowe z procesów chemicznych, czy dając „drugie” życie odpadom dbamy, aby jak najmniej wpływać na naszą planetę. Wielomilionowe inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej nie tylko pozwolą na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, ale również zapewnią nam niezależność energetyczną. Chcemy tworzyć nowoczesne produkty, wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkulacyjnej, które będą przyjazne środowisku i przystępne cenowo dla rolników. Korzystając z wysokich kompetencji naszej kadry inżynierskiej, synergii płynącej z tego, że jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i przy wsparciu finansowym funduszy europejskich, rozpoczynamy tworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Bionawozów – wskazuje Wojciech Dawidziuk, Prezes Zarządu Grupy Azoty Fosfory.

* * *

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest