NPK 5-12-12​

NPK 5-12-12

NPK 5-12-12 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: zboża ozime i jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak ozimy, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 5-12-12 (+14 +16) / 5-5,2-10 (+10 +6,4)
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,20 kg/dm3


Azot N całkowity:

5%

Azot N amonowy:

5%

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity:

12% (5,2% P)

Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie:

4% (1,7% P)

Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu:

6% (2,6% P)

Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w kwasie mrówkowym:

8% (3,5% P)

Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie:

12% (10,0% K)

Tlenek wapnia CaO całkowity:

14% (10,0% Ca)

Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie:

6% (4,3% Ca)

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie:

16% (6,4% S)


Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat (CAS 8011-76-5)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)

NPK 5-12-12 to nawóz do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą) i pogłównego.

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną.

Orientacyjne dawki nawozu Holist agro NK 10-31 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

jesień

100-180

200-250

wiosna

100-200

200-250

Zboża jare

100-200

200-250

Rzepak ozimy

jesień

200-250

300-400

wiosna

200-250

300-450

Kukurydza

250-300

300-350

Burak cukrowy*

250-300

300-350

Rośliny pastewne

250-300

350-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

200-250

250-300

* bez obornika