NPK 5-12-12​

NPK 5-12-12

NPK 5-12-12 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: zboża ozime i jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak ozimy, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 5-12-12 (+14 +16) / 5-5,2-10 (+10 +6,4)
Granulometry: Granules. The product 90% is in the form of granules with dimensions of 2.0-5.6 mm.
Bulk density: 1.10-1.20 kg / dm3


Azot N całkowity:

5%

Azot N amonowy:

5%

Phosphorus pentoxide2ABOUT5 całkowity:

12% (5,2% P)

Phosphorus pentoxide2ABOUT5 rozpuszczalny w wodzie:

4% (1,7% P)

Phosphorus pentoxide2ABOUT5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu:

6% (2,6% P)

Phosphorus pentoxide2ABOUT5 rozpuszczalny w kwasie mrówkowym:

8% (3,5% P)

Potassium oxide K.2O rozpuszczalny w wodzie:

12% (10,0% K)

Tlenek wapnia CaO całkowity:

14% (10,0% Ca)

Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie:

6% (4,3% Ca)

Sulfur trioxide SO3 rozpuszczalny w wodzie:

16% (6,4% S)


Product ingredients:
CMC 1 - Superphosphate (CAS 8011-76-5)
CMC 11 - Ammonium sulfate (CAS 7783-20-2)
CMC 1 - Potassium chloride (CAS 7447-40-7)

Holist agro NK 10-31 to nawóz do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą) i pogłównego.

 

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną.

Approximate doses of Holist agro NK 10-31 in kg / ha (on soils with medium potassium content)

Plant

Yield level

average

tall

Winter cereals

autumn

100-180

200-250

spring

100-200

200-250

Spring cereals

100-200

200-250

Winter rape

autumn

200-250

300-400

spring

200-250

300-450

Maize

250-300

300-350

White beet*

250-300

300-350

Forage plants

250-300

350-400

Grasslands on mineral soils (meadows and pastures)

200-250

250-300

* without manure