HOLIST agro
PK 15-30

HOLIST agro

PK 15-30

Holist agro PK 15-30 jest nawozem kompleksowym o wysokiej koncentracji potasu, polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: PK (Ca, S) 15-30 (+15 +7) / 6,5-24,9 (+10,7 +2,8)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-1,05 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 15% (6,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 11% (4,8% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 12% (5,2% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 30% (24,9% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 15% (10,7% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 9% (6,4% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7% (2,8% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 –  Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)

Holist® agro PK 15-30 to nawóz do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą), więcej informacji na www.nawozy.eu.

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych połowę planowanej dawki nawozu zastosować jesienią. W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią. Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Orientacyjne dawki nawozu Holist agro PK 15-30 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime:

250-300

350-450

Zboża jare

250-300

350-450

Rzepak ozimy

300-350

400-500

Kukurydza

350-400

450-500

Burak cukrowy*

350-400

450-500

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

200-300

350-450

Rośliny pastewne

250-300

350-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

200-250

300-350

* bez obornika