HOLIST
agro NK 10-31

HOLIST® agro

NK 10-31

Holist agro NK 10-31 jest nawozem kompleksowym o wysokiej koncentracji potasu, polecanym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: rzepak ozimy, zboża ozime i jare, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NK (S) 10-31 (+28) / 10-25,7 (+11,2)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-1,05 kg/dm3

Azot N całkowity: 10%
Azot N amonowy: 10%
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 31% (25,7% K)
Trójtlenek siarki SOrozpuszczalny w wodzie: 28% (11,2% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Holist® agro NK 10-31 to nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą) i pogłównego, więcej informacji na www.nawozy.eu.

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną. Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Orientacyjne dawki nawozu Holist agro NK 10-31 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

jesień

100-180

200-250

wiosna

100-200

200-250

Zboża jare

100-200

200-250

Rzepak ozimy

jesień

200-250

300-400

wiosna

200-250

300-450

Kukurydza

250-300

300-350

Burak cukrowy*

250-300

300-350

Rośliny pastewne

250-300

350-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

200-250

250-300

* bez obornika