Azoty Tarnów i ZA Puławy zawarły umowę o konsolidacji Grupy Azoty

Zarządy Grypy Azoty S.A („Azoty Tarnów”) oraz Grupy Azoty „Puławy” S.A. w dniu 14 listopada 2012 r. zawarły umowę o konsolidacji, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy pomiędzy Grupą Azoty „Tarnów” S.A. i Grupą Azoty „Puławy” S.A., w tym Grupą Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. 

Umowa o Konsolidacji przewidywała przeprowadzenie konsolidacji Azotów Tarnów S.A. oraz ZA Puławy S.A. w ramach jednej Grupy Kapitałowej. Głównymi założeniami było dążenie m. in. do: maksymalizacji synergii kosztowych, w szczególności w obszarze zakupu surowców i mediów, osiągnięcia efektów synergicznych poprzez rozszerzenie zdolności produkcyjnych oraz budowy kompletnego elastycznego portfela produktowego w obszarze nawozów. Celem było osiągnięcie skumulowanych efektów doświadczeń Azotów Tarnów S.A. i ZA Puławy S.A. 

Strony uzgodniły również zasady dotyczące stosowania nazwy handlowej „Grupa Azoty S.A.”, oraz dodanie słów „Grupa Azoty” do firm niektórych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest