Azoty Tarnów i ZA Puławy zawarły umowę o konsolidacji Grupy Azoty

Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A („Azoty Tarnów”) oraz Zakładów Azotowych Puławy S.A. („ZA Puławy”) w dniu 14 listopada 2012 r. zawarły umowę o konsolidacji, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy pomiędzy Azotami Tarnów S.A. i ZA  Puławy S.A., w tym GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. 

Umowa o Konsolidacji przewidywała przeprowadzenie konsolidacji Azotów Tarnów S.A. oraz ZA Puławy S.A. w ramach jednej Grupy Kapitałowej. Głównymi założeniami było dążenie m. in. do: maksymalizacji synergii kosztowych, w szczególności w obszarze zakupu surowców i mediów, osiągnięcia efektów synergicznych poprzez rozszerzenie zdolności produkcyjnych oraz budowy kompletnego elastycznego portfela produktowego w obszarze nawozów. Celem było osiągnięcie skumulowanych efektów doświadczeń Azotów Tarnów S.A. i ZA Puławy S.A. 

Strony uzgodniły również zasady dotyczące stosowania nazwy handlowej „Grupa Azoty S.A.”, oraz dodanie słów „Grupa Azoty” do firm niektórych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Udostępnij

Udostępnij na
Facebook
Udostępnij na
Twitter
Udostępnij na
Linkdin
Udostępnij na
Pinterest