SUPER FOS DAR 40
SUPERFOSFAT WZBOGACONY

SUPER FOS DAR 40 ®

SUPERFOSFAT WZBOGACONY

Super fos dar 40 jest wysokoskoncentrowanym nawozem polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: P (Ca, S) 40 (+30 +5) / 17,4 (+21,5 +2) z mikroskładnikami

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,30 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 40% (17,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 24% (10,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 26% (11,3% P)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 30% (21,5% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 12% (8,6% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 całkowity: 5% (2,0% S)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 3% (1,2% S)
Cynk Zn całkowity: 0,02%

Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)

Super fos dar 40® to nawóz do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą), więcej informacji na www.nawozy.eu.

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych i na użytkach zielonych stosować jesienią i/lub wczesną wiosną. Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Orientacyjne dawki nawozu Super fos dar 40 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

150-200

200-220

Zboża jare

150-180

180-200

Rzepak ozimy

180-200

200-220

Kukurydza

180-200

200-220

Burak cukrowy*

180-200

200-250

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

150-180

200-220

Rośliny pastewne

150-180

180-200

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

150-180

200-220

* bez obornika