Usługi
przeładunkowe

Usługi

Przeładunkowe

Grupa Azoty „Fosfory” zajmuje się przeładunkiem towarów:

 • płynnych – kwas siarkowy, kwas fosforowy, ług sodowy, melasa,
 • sypkich – nawozy mineralne, fosforyty, sól potasowa, soda ciężka,
 • w opakowaniach typu Big Bag (BB) – nawozy mineralne.

Przeładunki towarów są prowadzone w relacjach:

 •  „in”- środek transportu> magazyn,
 • „out”- magazyn> środek transportu.

Grupa Azoty „Fosfory” dysponują:

 • powierzchnią magazynową na:
  1. ładunki płynne – zbiorniki o łącznej pojemności ponad 60 tys. m3
  2. ładunki sypkie – magazyny na około 70.000 ton ładunków
  • – silosy na ponad 10.000 ton m3 ładunków
  1. ładunki w BB – magazyny o łącznej pow. 3.700 m2.

 • bocznicą kolejową o długości torów 14 km,
 • stacjami załadowczo/ rozładowczymi ładunków sypkich i płynnych,
 • dostępem do trzech nabrzeży,
 • wyposażeniem nabrzeży:
  • urządzenia do rozładunku/ załadunku towarów sypkich i w opakowaniach typu Big- Bag (BB),
  • przyłącza i rurociągi do przeładunku towarów płynnych.
d43e76c
Ładunki sypkie
 • przeładunek w relacji eksportowej,
 • pojemność magazynowa- ponad 10.000 m3,
 • rata załadunkowa na statek- ok. 2.600 ton/dobę.
 • Relacja rozładunkowa
  Pojemność magazynowa – 50 000 ton,
 • Rata rozładunkowa ze statku – do 3.500 ton/dobę.
 • Relacja załadunkowa
  Pojemność magazynowa – 20.000 ton,
 • Rata załadunkowa – do 2.000 ton/dobę.
Ładunki płynne
 • pojemność magazynowa – 28 000m3,
 • rata rozładunkowa– 2 000 ton/dobę,
 • rata załadunkowa na statek: ok. 200 ton/godzinę.
 • Pojemność magazynowa – 13.200 ton,
 • Rata rozładunkowa z wagonów do magazynu – 1.500 ton/dobę,
 • Rata załadunkowa – do 250 ton/godzinę.
 • pojemność magazynowa – 6.000 m3,
 • rata rozładunkowa ze statku – 200 ton/godzinę.
 • Pojemność magazynowa – 20.000 ton,
 • Rata załadunkowa na statek – ok. 250 ton/godzinę.

Grupa Azoty „Fosfory” dysponują powierzchnią magazynową dla towarów::

  1. ładunki płynne – zbiorniki o łącznej pojemności 60. 000 m3
  2. ładunki sypkie w relacji importowej – magazyny na około 50.000 ton
  3. ładunki sypkie w relacji eksportowej – magazyny na około 15.000 ton – silosy na 10.000 m3 ładunków
  4. ładunki w BB – magazyny o łącznej pow. 3.700 m2