Przejęcie GZNF „Fosfory” przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W kwietniu 2011 roku nastąpiło formalne zakończenie procesu przejęcia GZNF przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – lidera polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nabyły 98,36 proc. kapitału zakładowego GZNF Fosfory. Dzięki tej transakcji GZNF „FOSFORY”  stały się znaczącym podmiotem Grupy kapitałowej PUŁAWY, dla której dobra marka, zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów stanowią główny cel strategiczny.

zoty S.A.”, oraz dodanie słów „Grupa Azoty” do firm niektórych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Udostępnij

Udostępnij na
Facebook
Udostępnij na
Twitter
Udostępnij na
Linkdin
Udostępnij na
Pinterest