Przejęcie Grupy Azoty „Fosfory” przez Grupę Azoty „Puławy” S.A.

W kwietniu 2011 roku nastąpiło formalne zakończenie procesu przejęcia Grupy Azoty „Fosofry” przez Grupę Azoty „Puławy” S.A. – lidera polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Grupa Azoty „Puławy” S.A. nabyła 98,36 proc. kapitału zakładowego Grupy Azoty „Fosfory”. Dzięki tej transakcji Grupa Azoty „FOSFORY”  stała się znaczącym podmiotem Grupy kapitałowej PUŁAWY, dla której dobra marka, zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów stanowią główny cel strategiczny.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest