fosfarm
4-10-15

Fosfarm 4-10-15

Fosfarm NPK 4-10-15 należy do nowej linii nawozów wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki w obiegu zamkniętym.

Fosfarm NPK 4-10-15 jest nawozem NPK wzbogaconym w wapń, magnez, siarkę oraz mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Fosfor, wapń, magnez i mikroskładniki w całości pochodzą z zasobów odnawialnych. Azot obecny jest w nawozie w formie amonowej. Fosfor jest w całości rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, a w ¼ rozpuszczalny jest w wodzie (związki fosforu rozpuszczalne w cytrynianie amonu i związki fosforu rozpuszczalne w wodzie wykazują porównywalną skuteczność w glebie, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości). Pozostałe deklarowane makroskładniki są w całości rozpuszczalne w wodzie.

Fosfarm NPK 4-10-15 zalecany jest do stosowania przedsiewnego pod wszystkie gatunki roślin uprawnych, na glebach o przynajmniej średniej zasobności w fosfor. Nawóz po aplikacji należy wymieszać z glebą. Na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną. Dawkę nawozu fosfarm NPK 4-10-15 należy ustalić w oparciu o zasobność gleby w składniki pokarmowe (analiza gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon rośliny z ha). W zależności od potrzeb, azot i potas należy uzupełnić innymi nawozami.

Proporcje składników w nawozie fosfarm NPK 4-10-15 pozwalają na uzyskanie wysokiej efektywności produkcji. Ponadto, aby w pełni wykorzystać działanie składników pokarmowych, uwzględniony jest synergizm pierwiastków. Fosfarm NPK 4-10-15 zawiera azot amonowy, magnez i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny.

Fosfarm 4-10-15 jest nawozem NPK typu B 1.1. granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:
– 4% N – azot całkowity w formie amonowej,
– 10% P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianie amonu i wodzie,
– 15% K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
– 6% CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
– 12% SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie,
– 0,02% Cu – miedź całkowita,
– 0,08% Zn – cynk całkowity.

Fosfarm NPK 4-10-15 jest pakowany w:
– worki polietylenowe 50 kg z nadrukiem, na palecie 1200 kg,
– elastyczne kontenery po 500 kg, tzw. big-bagi.

Wszystkie opakowania posiadają pełny opis produktu w postaci trwałego oznaczenia na worku.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem czynników atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, można układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, GA Fosfory Sp. z o.o. w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

– wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
– rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
– udzielanie informacji na temat umiejscowienia punktów dystrybucyjnych,
– informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

 

Orientacyjne dawki nawozu fosfarm NPK 4-10-15 w kg/ha (na glebach o min. średniej zasobności w fosfor):

 

RoślinaPoziom plonowania
średniwysoki
Zboża ozime200-350400-500
Zboża jare200-350400-500
Rzepak ozimy300-400450-550
Kukurydza na ziarno/na paszę300-400450-550
Burak cukrowy*300-400450-550
Ziemniak*200-350400-500
Rośliny pastewne250-300350-400
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)250-300350-450

 

*bez obornika