Analizy
środowiska pracy

Analizy

Środowiska pracy

Laboratorium Ochrony Środowiska specjalizuje się w pobieraniu próbek oraz wykonywaniu badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Potwierdzeniem kompetencji Laboratorium jest utrzymywany od 2011 roku Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. W zakresie objętym akredytacją (AB 1261) wykonujemy badania chemiczne wraz z pobieraniem próbek powietrza czynników chemicznych i pyłowych a także pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy.

Engineer checklist.
 • Pobieranie próbek powietrza na stanowiskach pracy wg procedury badawczej PB-05/LOS opracowanej przez Laboratorium Ochrony Środowiska GZNF „Fosfory” Sp. z o. o.
 • Oznaczanie pyłu całkowitego metodą wagową wg normy PN-91-Z-04030-05.
 • Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą wagową wg normy PN-91-Z-04030-06.
 • Oznaczanie fluoru w pyle w przeliczeniu na HF metodą potencjometryczną wg procedury badawczej PB-04/LOS opracowanej przez Laboratorium Ochrony Środowiska GZNF „FOSFORY” Sp. z o. o.
 •  
 • Oznaczanie gazowych związków fluoru metodą potencjometryczną wg procedury badawczej PB-03/LOS opracowanej przez Laboratorium Ochrony Środowiska GZNF „FOSFORY” Sp. z o. o.
 • Oznaczanie chlorowodoru metodą turbidymetryczną wg procedury badawczej PB-06/LOS opracowanej przez Laboratorium Ochrony Środowiska GZNF „FOSFORY” Sp. z o. o.
 • Oznaczanie amoniaku metodą spektrofotometryczną wg procedury badawczej PB-07/LOS opracowanej przez Laboratorium Ochrony Środowiska GZNF „FOSFORY” Sp. z o. o.
 • Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym metodą kolorymetryczną wg normy PN-91-Z-04018-04.
 • Oznaczanie dwutlenku siarki metodą kolorymetryczną wg normy PN – Z – 04015-12:1996.
 • Oznaczanie manganu i jego związków metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej wg procedury badawczej PB-01/LOS opracowanej przez Laboratorium Ochrony Środowiska GZNF „FOSFORY” Sp. z o. o.
 • Oznaczanie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej wg procedury badawczej PB-02/LOS opracowanej przez Laboratorium Ochrony Środowiska GZNF „FOSFORY” Sp. z o. o.
 • Oznaczanie kwasu siarkowego i trójtlenku siarki metodą turbidymetryczną wg normy PN-91-Z-04056/02.
 • Oznaczanie pięciotlenku fosforu w przeliczeniu na kwas fosforowy metodą kolorymetryczną wg normy PN-78-Z-04073.
 • Oznaczanie par pirydyny metodą kolorymetryczną wg normy PN-71-Z-04060.
 • Oznaczanie azotu i jego związków metodą spektrofotometryczną wg normy PN-Z-04009-9.