Analizy
nawozów

Analizy

Nawozów

Laboratorium Kontroli Jakości specjalizuje się w analizach nawozów mineralnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz procesom ciągłego doskonalenia utrzymujemy najwyższą jakość wyników badań.

lob_strona_fosfory
 • całkowitego
 • amonowego
 • azotanowego
 • amidowego

Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009.

 • całkowitego
 • rozpuszczalnego w cytrynianie amonu
 • rozpuszczalnego w wodzie
 • rozpuszczalnego w kwasie mrówkowym

Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009.

Zgodnie z PN-88/C-87015.

 • oznaczenie zawartości potasu K

Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009.

 • wapń (Ca)
 • magnez (Mg)
 • sód (Na)
 • siarka (S)

Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009.

 • bor (B)
 • kobalt (Co)
 • miedź (Cu)
 • żelazo (Fe)
 • mangan (Mn)
 • molibden (Mo)
 • cynk (Zn)

Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009.

 • Oznaczenie chlorków pod nieobecność substancji organicznej

Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009.

 • oznaczenie fluorków w nawozach
Wg metody opracowanej w Laboratorium GZNF.
 • kadm (Cd)
Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009
 • arsen (As)
Zgodnie z PN-92/C-87070.03.
 • ołów (Pb)
Zgodnie z PN-92/C-87070.05.
 • rtęć (Hg)
Wg PN-92/C-87070
 • składu ziarnowego
Zgodnie z PN-EN 1235:1999.
 • gęstości nasypowej
Zgodnie z PN-EN 1236:1999.