політика конфіденційності кандидатів на роботу в компанії
азотна група "FOSFORY" SP. z o. o

політика конфіденційності кандидатів
працювати в компанії
Група азотів "FOSFORY" sp. Z oo

 

1.                  Захист персональних даних відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR)

Ця політика (далі "Політика") стосується персональних даних претендентів на роботу (далі "Кандидати" або "Держава"), зібрані та використані Grupom Azoty "FOSFORY" Sp. z o. o. із місцезнаходженням у Гданську, вул. Kujawska 2, 80-550 Гданськ, будучи адміністратором персональних даних (далі: "Компанія", "Адміністратор") проведення процедури найму.

У цій Політиці ми повідомляємо вам про способи використання персональних даних, а також права фізичних осіб, пов’язані зі збором та використанням таких даних. Якщо у вас є які-небудь питання або зауваження щодо захисту персональних даних, будь-ласка, зв’яжіться з посадовою особою з питань захисту даних електронною поштою: dpo@fosfory.pl або листуванням: відповідальний за захист даних, Група Azoty "FOSFORY" Sp. z o. o. із місцезнаходженням у Гданську, вул. Kujawska 2, 80-550 Гданськ.

2.                  Які особисті дані ми збираємо?

2.1                 Дані про кандидатів

2.1.1                          Обов’язкові дані кандидатів

Ми збираємо основні дані від кандидатів, зазначених у ст. 221 § 1 КЗпП, такі як:

і)       ім’я (імена) та прізвище,

б)      Дата народження,

в)       контактні дані, надані кандидатом,

г)      освіта,

д)      професійна кваліфікація,

f)        курс попередньої роботи,

з персональними даними, зазначеними в пункті Ми просимо d - f, коли необхідно виконати роботу певного типу або в певному положенні.

Однак ми просимо надати персональні дані, крім зазначених у пункті. a - f, коли необхідно скористатися правом або виконати зобов'язання, що випливає з правового положення.

Надання цих даних кандидатами є їх відповідальністю. Наслідком ненадання даних є неможливість почати роботу.

2.1.2                          Інші дані про кандидатів

Подаючи заявку в Компанію, ви також можете надати інші дані, наприклад, ваше зображення, зроблене на фотографії. Надання цих даних кандидатами є абсолютно добровільним.

2.1.3                          Конфіденційні дані

Персональні дані, які ми обробляємо, можуть також включати спеціальні, особливо делікатні категорії даних, такі як інформація про ступінь інвалідності. Вони будуть ретельно захищені Компанією. Такі дані не розголошуватимуться стороннім особам.

2.1.4                          Контактні дані

Дані, що дозволяють контактувати з кандидатом, такі як адреса електронної пошти або номер телефону, збираються від кандидатів. Для участі у процесі набору персоналу необхідно надати адресу
електронна пошта; надання телефонного номера є добровільним, проте це може сприяти полегшенню контакту з кандидатом.

3.                  На якій правовій основі та для яких цілей ми обробляємо персональні дані?

3.1.            Ми обробляємо персональні дані лише тоді, коли:

і)       обробка необхідна для виконання договірних зобов’язань перед вами, або, відповідно до вашого запиту, необхідно вжити конкретних кроків перед укладанням контракту (стаття 6 (1) (b) GDPR), включаючи процес найму;

б)      обробка необхідна для дотримання наших юридичних зобов’язань або коли це прямо вимагається законодавчим положенням, наприклад, ст. 221 Трудового кодексу (стаття 6 (1) (c) GDPR);

в)       Обробка необхідна для цілей законних інтересів, що переслідуються Компанією або третьою стороною, за винятком випадків, коли ці інтереси перекриваються вашими інтересами або основними правами і свободами, що вимагають захисту персональних даних (стаття 6 (1) (b) GDPR) f GDPR). Обробляючи персональні дані на цій основі, ми завжди намагаємось підтримувати баланс між нашими законними інтересами та вашим конфіденційністю;

Такими "законними інтересами" є:

·         встановлення або реалізація цивільно-правових вимог Компанії в рамках її діяльності, а також захист від таких вимог;

·         вжиття заходів щодо підтримання оперативної діяльності в контексті планування зайнятості та заповнення вакансій у Компанії;

г)      в деяких випадках, коли ми отримали вашу попередню згоду (стаття 6, параграф 1, літ.
a GDPR) - це стосується згоди на обробку даних з метою їх використання при подальшому підборі персоналу, що проводиться Компанією, та згоди на обробку даних, що містяться в
в документах заявки кандидатів без зазначення конкретної посади.

3.2.            Правова основа для обробки конфіденційних даних

Спеціальні категорії персональних даних можуть оброблятися Компанією лише в особливих випадках, тобто коли обробка необхідна для виконання наших зобов’язань щодо працевлаштування, соціального забезпечення чи соціального захисту, це стосується персональних даних, включаючи ступінь інвалідності та суміжні спеціальні права.

3.3.            Угода про обробку даних

Якщо ми обробляємо ваші персональні дані на основі згоди, вони можуть бути скасовані в будь-який час настільки легко, як вони були надані. Незгода на обробку даних, які ви не зобов'язані надавати, не призведе до відмови у встановленні трудових відносин з Кандидатом, а його анулювання не матиме негативних наслідків для Кандидата.

3.4.            Призначення обробки даних

Ми завжди обробляємо ваші персональні дані з певною метою, і ми обробляємо лише ті персональні дані, які необхідні для їх досягнення. Ми обробляємо персональні дані кандидатів з метою:

і)       здійснення набору персоналу;

б)      підготовка договорів про працевлаштування кандидата;

в)       дотримання всіх юридичних зобов’язань, покладених на Компанію щодо кандидатів;

г)      використання даних при інших наймах, що проводяться Компанією - якщо Кандидат дає згоду.

4.                  Як ми захищаємо персональні дані?

Компанія дозволяє обробляти персональні дані лише уповноваженим особам. Усі працівники Компанії, які отримують доступ до персональних даних, повинні дотримуватися внутрішніх правил та процесів, пов'язаних з обробкою персональних даних, з метою їх захисту та забезпечення конфіденційності. Вони також повинні дотримуватися всіх технічних вимог
та організаційні заходи безпеки для захисту персональних даних.

Ми застосували відповідні технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних кандидатів від несанкціонованого, випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, неправильного використання, розголошення чи доступу та від будь-яких інших незаконних форм обробки.

Ці заходи безпеки були введені з урахуванням відповідного рівня техніки, витрат на впровадження, ризиків обробки та характеру персональних даних, з особливим акцентом на конфіденційні дані.

5.                  Хто має доступ до персональних даних і кому вони передаються?

5.1.            У межах групи Azoty "FOSFORY" Sp. z o. o

Ми можемо передавати персональні дані працівникам, менеджерам та працівникам Компанії
в процесі набору персоналу.

5.2.            На додаток до Grupe Azoty "FOSFORY" Sp. z o. o

Ми можемо передавати особисті дані одержувачам та іншим третім особам для досягнення цілей, перелічених у пункті 3.4, настільки, наскільки вони необхідні для виконання ними доручених нами завдань, якщо ми зобов'язані це робити за законом або якщо у нас є інша правова основа. Одержувачами або іншими сторонніми особами можна вважати:

і)       організації, які обробляють персональні дані від імені Компанії, такі як наші постачальники ІТ-систем та їх субпідрядники;

Такі організації не вирішують самостійно, як обробляти ваші персональні дані. Вони обробляють персональні дані лише настільки, наскільки
в яких це необхідно для ведення бізнесу Компанією. Компанія контролює діяльність таких організацій за допомогою відповідних договірних положень для захисту вашої приватності.

б)      такі організації, як:

·         юридичні радники або

·         медичні установи (медицина праці) або

·         кур'єрські або поштові послуги

Ці типи юридичних осіб є незалежними адміністраторами даних, що означає, що Компанія не впливає на те, як і в якій мірі вони обробляють ваші персональні дані. Компанія не несе відповідальності за відповідність діяльності таких суб’єктів
з регламентами.

в)       будь-які національні органи державного управління, органи інших держав-членів ЄС (наприклад, органи, створені для захисту персональних даних в інших державах-членах) або суди, якщо це вимагається чинним національним законодавством чи законодавством ЄС або на їх прохання.

6.                  Як довго ми зберігаємо ваші дані?

Ми зберігаємо персональні дані лише стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, заради якої вони були зібрані, або для дотримання законодавчих вимог.

Персональні дані кандидатів обробляються протягом усього процесу прийому на роботу. Датою завершення прийому на роботу є дата підписання обраного кандидата трудового договору. З цієї дати особисті дані кандидатів:

        хто не був запрошений на співбесіду або не погодився брати участь в інших процесах набору, буде видалено,

        Особисті дані кандидатів, яких запросили на співбесіду, можуть оброблятися - в межах Інформації про набір - як правило, протягом періоду, що не перевищує 12 місяців з дати завершення прийому на роботу, з тим, щоб забезпечити Компанії захист проти можливих вимог або переслідувати такі вимоги, якщо існує ризик, що такі вимоги будуть пред'явлені Компанією або проти неї. Однак, якщо Компанія, оцінюючи фактичний стан справ, може обґрунтовано вважати, що ризик виникнення претензій високий (наприклад, у випадку дуже порівнянних заявок), вона може зберігати персональні дані кандидатів протягом періоду, що не перевищує 3 років з дати набору.

Якщо ви даєте згоду на участь у інших процесах набору персоналу, ваші персональні дані можуть зберігатися для цілей їх подальшого набору, що проводиться Компанією, протягом періоду, що не перевищує 12 місяців з дати завершення набору персоналу.

Персональні дані, що надаються Компанії без зазначення конкретної посади, на яку претендує Кандидат, будуть розглядатися як згода на участь у поточних та майбутніх наймах, що проводяться Компанією, за умови, що кандидат надає згоду на обробку персональних даних згідно з шаблоном передбачено в пункті 9 в) нижче. Вони зберігатимуться у базі даних протягом періоду, що не перевищує 12 місяців з останнього числа місяця, в якому були подані документи для подання заявки.

Однак, якщо ви хочете, щоб ваші персональні дані були видалені з наших баз даних, ви можете подати запит, як описано в розділі 7 нижче.

7.                  Які ваші права і як ви можете ними скористатися?

7.1.            Ваші права

Кандидат має право доступу до своїх персональних даних, що обробляються Компанією. Якщо ви вважаєте, що будь-яка інформація, що стосується вас, є неправильною або неповною, ви також маєте право вимагати її виправлення в зазначеному порядку.
у пункті 7.2. нижче. Компанія негайно виправить таку інформацію.

Ви також маєте право на:

і)       відкликати свою згоду, якщо Компанія отримала таку згоду на обробку персональних даних (за умови, що таке відкликання не порушує законність обробки даних, здійсненої до вилучення);

б)      вимагати видалення ваших персональних даних;

в)       прохання обмежити обробку ваших персональних даних;

г)      заперечувати - з причин, пов’язаних з вашою конкретною ситуацією, - проти обробки ваших персональних даних (включаючи профілювання), якщо така обробка проводиться з метою реалізації суспільних інтересів або законних інтересів Компанії;

д)      передача даних, тобто отримання персональних даних, що надаються Компанії
у структурованому, загальновживаному та машиночитаному форматі та вимагати передачі таких персональних даних іншому контролеру персональних даних без перешкод Компанією та з урахуванням власних зобов’язань щодо конфіденційності.

Компанія перевірить ваші запити, вимоги чи заперечення відповідно до чинних положень про захист персональних даних, зокрема, зокрема, GDPR.

Однак слід пам’ятати, що ці права не є абсолютними; регламенти передбачають винятки із їх застосування.

7.2.            Здійснення своїх прав

Для здійснення вищезазначених прав, будь-ласка, зв’яжіться з посадовою особою з питань захисту даних за електронною адресою: dpo@fosfory.pl

Якщо ви не задоволені способом, яким компанія обробляє ваші персональні дані, повідомте нас про проблему, і ми розслідуємо будь-які порушення. Будь ласка, повідомте про свої сумніви на вказану вище електронну адресу.
Якщо у вас є заперечення проти реакції Компанії, ви також можете подати скаргу до компетентного органу із захисту персональних даних. У Польщі цим органом є президент Управління захисту персональних даних.

Для того, щоб Ваша особиста інформація була актуальною та точною, ми можемо час від часу просити Вас перевірити та підтвердити особисту інформацію, яку ми зберігаємо про Вас. Будь ласка, повідомте нам про будь-які зміни цих персональних даних (наприклад, наприклад, про зміну адреси або контактного телефону).

8.                  Оновлення політики конфіденційності

Ця політика може бути змінена. Якщо це вимагається законодавством, будь-яка інформація щодо майбутніх змін або доповнень до обробки персональних даних, описаних у цій політиці, що може стосуватися кандидатів, буде оновлена та опублікована у формі зведеного тексту на веб-сайті Компанії.

9.                  Статті щодо згоди на обробку персональних даних:

Залежно від вашого вибору щодо поточного набору або подальшого набору, оголошеного Компанією, надішліть заяву "а", "б" або "в" щодо згоди на обробку персональних даних разом із заявочними документами:

і.       Заява про поточний набір:

"Я погоджуюсь на обробку моїх персональних даних, що містяться в документах заявки, Grupa Azoty" FOSFORY "Sp. z o. o. із місцезнаходженням у Гданську, вул. Kujawska 2, 80-550 Гданськ, для потреб поточного процесу набору кадрів ".

b.       Заява щодо поточного та майбутнього набору

"Я погоджуюсь на обробку моїх персональних даних, що містяться в документах заявки, Grupa Azoty" FOSFORY "Sp. z o. o. із місцезнаходженням у Гданську, вул. Kujawska 2, 80-550 Гданськ, для потреб поточного та майбутнього процесів найму ".

c.       Заява кандидата, який надсилає документи заявки без зазначення конкретної посади:

"Я погоджуюсь на обробку моїх персональних даних, що містяться в документах заявки, Grupa Azoty" FOSFORY "Sp. z o. o. із місцезнаходженням у Гданську, вул. Kujawska 2, 80-550 Гданськ, для поточних та майбутніх процесів найму ".