Ювілей 45 років роботи в Фосфори

5 września 2023 roku Grupie Azoty „Fosfory” obchodziliśmy jubileusz – 45 lat w Laboratorium gdańskiej Spółki przepracowała Pani Mirosława.

Dziękujemy za rzetelną, sumienną i zaangażowaną pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Gratulacje oraz podziękowania złożyli przełożeni Główny Technolog oraz Kierownik Działu Laboratorium.

Życzymy kolejnych, pomyślnych lat w pracy!

частка

facebook
щебет
LinkdIn
Pinterest