Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecej »

Praca


Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.

należące do Grupy Puławy zatrudnią na stanowisko:

 

WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DS. TECHNICZNYCH*

*Pisemne zgłoszenia Kandydata wraz z wymaganiami dokumentami i oświadczeniami powinny zostać doręczone na adres: GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o., ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk , Rada Nadzorcza,  w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa  Zarządu GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. ds. Technicznych, nie otwierać".

APARATOWY WYDZIAŁU PRODUKCJI NAWOZÓW

OPERATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTUJĄCYCH

APARATOWEGO WYDZIAŁU PRODUKCJI KWASU SIARKOWEGO

ELEKTROMONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, PRZEMYSŁOWEJ

ŚLUSARZ REMONTOWY

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prosimy o podanie w treści wiadomości nazwy stanowiska.
Zastrzegamy sobie możliwość rozmów z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-550) przy ul. Kujawska 2 zgodnie z zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałem/-łam poinformowany/-na o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. 1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana osobowych są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-550)   przy ul Kujawska 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk ‑Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033530, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 59.003.400,00 zł, wpłacony w całości, posiadająca REGON: 190572447, NIP: 583-000-16-75 zwana dalej Spółką

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-      listownie na adres: GZNF Fosfory Sp. z o. o, Kujawska 2, 80-550 Gdańsk

-      przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-      telefonicznie: 58 343 82 71

 1. 2.Inspektor ochrony danych

W Spółce wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych              oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

-      listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk,

-      poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. 3.Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne, obowiązek podania danych

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody ‑ podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, przy czym ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. 4.Odbiorcy Danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. służbom ochrony mienia, biurom pośrednictwa pracy, przy czy takie podmiot przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

 1. 5.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. 6.Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego (tj. zatrudnienia wybranego kandydata). W przypadku rekrutacji stałych - nie dłużej niż 3 m-ce od momentu zebrania danych osobowych.

 1. 7.Przysługujące prawa

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. a)dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. b)prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 3. c)prawo usunięcia danych osobowych,
 4. d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. e)prawo do przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 6. f)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. g)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. h)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.